Powiatowa Rada Organizacji Pozarządowych

23.11.2013

 

        W dniu 20 listopada 2013 roku powołano Powiatową Radę Organizacji Pozarządowych. Stało się to z inicjatywy Pani Agnieszki Pluskoty, Prezes Stowarzyszenia "Rokitnik". W wyniku głosowania ustalono następujący skład Rady: 

 

1. Przewodniczący - Andrzej Chmielecki (Fundacja Rozwoju Lokalnego "PARASOL" w Bytowie)

2. Wiceprzewodnicząca - Małgorzata Kotłowska (Stowarzyszenie "LOKO-MOTYWA" w Czarnej Dąbrówce)

3. Sekretarz - Barbara Szroeder (Stowarzyszenie "NAJU CHECZ" w Kłącznie)

4. Członek - Lucyna Wasielewska (Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "ZAWSZE RAZEM" w Bytowie)

5. Członek - Agnieszka Pluskota (Stowarzyszenie "ROKITNIK" w Rokitach)

6. Członek - Anna Kielińska (Fundacja "DOGOnić Świat" w Studzienicach)

7. Członek - Urszula Jankowska (Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych "DŁOŃ" w Suchorzu)

 

Wybrano też Przedstawiciela Rado do Pomorskiej Rady Organizacji Pozarządowych, którym została Pani Agnieszka Pluskota. Kadencję Rady ustalono na 1 rok, podczas którego, jednym z głównych celów jej działania będzie pozyskanie do pracy w Radzie reprezentantów z każdej z gmin powiatu bytowskiego. 

Do zadań Rady miedzy innymi należeć będą:

1. Współpraca z administracją publiczną oraz innymi partnerami życia społecznego powiatu bytowskiego, województwa, kraju i partnerów zagranicznych.

2. Opiniowanie projektów ustaw, uchwał i decyzji administracyjnych dotyczących sektora pozarządowego.

3. Wypracowywanie stanowisk odnośnie zagadnień sektora pozarządowego w poszczegółnych gminach, powiecie, województwie, kraju i zagranicą.

4. Działania integracyjne sektora pozarządowego

5. Opiniowanie i rekomendowanie organizacji pozarządowych z terenu powiatu bytowskiego.

6. Współtworzenie programów współpracy samorządów lokalnych z terenu powiatu bytowskiego z organizacjami pozarządowymi.

7.Monitorowanie współpracy jednostek samorządu terytorialnego Powiatu Bytowskiego z organizacjami pozarządowymi.

8.Udział w komisjach konkursowych w ramach konkursów ofert ogłaszanych przez samorządy gminne i powiatowe.

itp.

 

Wszystkie organizache pozarządowe z terenu powiatu bytowskiego zapraszamy do współpracy i życzymy sobie i pozostałym członkom Rady aby była ona pomyślna i owocna. 

Więcej na temat przebiegu spotkania organizacji pozarządowych można przeczytać na stronie Starostwa Powiatu Bytowskiego.

 

 

 

 

 

procentWszystkich, którzy zechcieliby przekazać Fundacji "DOGOnić świat" 1% swojego podatku, a tym samym wesprzeć naszą działalność, prosimy o wpisanie w rocznym zeznaniu podatkowym w odpowiedniej rubryce nazwy:

 

Fundacja Rozwoju Lokalnego "Parasol"

cel szczegółowy: "DOGOnić świat"

numer KRS: 0000240766


Z góry wszystkim DZIĘKUJEMY!!!

 

Nr konta Fundacji :

mBank 25114020040000340277618373

 

Współpracujemy z

 


 

 

 lllogo

 

 

 

       

       logo dz