"W zdrowym ciele zdrowy duch" - zajęcia psychoruchowe dla dzieci z gminy Studzienice- 2012

      Zajęcia psychoruchowe prowadzi Krystyna Hnatiuk, oligofrenopedagog, od wielu lat pracująca z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Dzięki wykorzystaniu takich metod jak: pedagogika zabawy, ruch rozwijający W.Sherborne, metody Knill ( dotyk i komunikacja, świadomość ciała, kontakt i komunikacja), oraz muzykoterapii dzieci w bardzo atrakcyjny i przyjemny sposób nabywają umiejętności edukacyjne, społeczne a także z zakresu samoobsługi. Metody te pozwalają na rozwijanie przez ruch świadomości własnego ciała, świadomości przestrzeni i działania w niej, oraz dzielenia jej z innymi ludźmi a także nawiązywania z nimi bliskiego kontaktu. Głównymi celami naszych zajęć są:

- poprawa sprawności fizycznej i umysłowej poprzez zajęcia ruchowe i relaksacyjne,

- kształtowanie poczucia bezpieczeństwa, akceptacji samego siebie, swojego ciała,

- kształtowanie spontaniczności, pewności siebie,

- nawiązywanie kontaktu i współpracy z partnerem i grupą, kształtowanie więzi z rodzicami,

- wyzwalanie poczucia satysfakcji związanej z wysiłkiem fizycznym,

- likwidacja barier transportowych i finansowych w dostępie do usług rekreacyjnych oraz

  rehabilitacyjnych,

-usprawnianie zaburzonych funkcji wzrokowych, słuchowych, pamięci, koncentracji, uwagi

 oraz koordynacji wzrokowo - ruchowej a także skutecznego uczenia się.

   


 

 

procentWszystkich, którzy zechcieliby przekazać Fundacji "DOGOnić świat" 1% swojego podatku, a tym samym wesprzeć naszą działalność, prosimy o wpisanie w rocznym zeznaniu podatkowym w odpowiedniej rubryce nazwy:

 

Fundacja Rozwoju Lokalnego "Parasol"

cel szczegółowy: "DOGOnić świat"

numer KRS: 0000240766


Z góry wszystkim DZIĘKUJEMY!!!

 

Nr konta Fundacji :

mBank 25114020040000340277618373

 

Współpracujemy z

 


 

 

 lllogo

 

 

 

       

       logo dz