Fundacja

Fundacja powstała po to by pomagać... pomagać dzieciom z różnymi rodzajami niepełnosprawności, ale także by pomagać zwierzętom. Nasza organizacja to połączenie dwóch pasji, miłości do dzieci i do zwierząt.

 

kotipies

 

CELE  FUNDACJI

 

1. propagowanie i prowadzenie działalności z zakresu nauki i edukacji wspomagającej i służącej wszechstronnemu rozwojowi psychofizycznemu i społecznemu dzieci, szczególnie niepełnosprawnych.

 

2. propagowanie i prowadzenie działalności z zakresu nowoczesnych form terapii , w tym również z udziałem zwierząt, szczególnie dogoterapii.

 

3. prowadzenie działalności charytatywnej na rzecz rodzin dzieci niepełnosprawnych.

 

4. propagowanie i prowadzenie działalności służącej ochronie zwierząt, w szczególności w zakresie kształtowania właściwego stosunku do zwierząt, a także propagowanie pozytywnych metod szkolenia psów.

 

 

 

procentWszystkich, którzy zechcieliby przekazać Fundacji "DOGOnić świat" 1% swojego podatku, a tym samym wesprzeć naszą działalność, prosimy o wpisanie w rocznym zeznaniu podatkowym w odpowiedniej rubryce nazwy:

 

Fundacja Rozwoju Lokalnego "Parasol"

cel szczegółowy: "DOGOnić świat"

numer KRS: 0000240766


Z góry wszystkim DZIĘKUJEMY!!!

 

Nr konta Fundacji :

mBank 25114020040000340277618373

 

Współpracujemy z

 


 

 

 lllogo

 

 

 

       

       logo dz