lllogo fund

 

 

Dofinansowany przez PFRON projekt "Do Gwiazd - wielospecjalistyczne wspomaganie rozwoju dzieci niepełnosprawnych" to kontyuacja naszych dotychczasowych działań. 

Powyzszy projekt realizujemy od dnia 1.04.2022.

Dzięki wsparciu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oferujemy 32 naszym podopiecznym:

1. Terapię psychologiczną 

2. Terapię Umiejętności Społecznych

3. Dogoterapię

4. Komunikację Alternatywną

5. Terapię Logopedyczną

6. Terapię wg koncepcji Castillo Moralesa

7. Hipoterapię

8. Terapię Integracji Sensorycznej

9. Terapię Tomatisa

10. Terapię Biofeedback

11. Terapię Ruchową

12. Terapię metodą Krakowską 

13. Terapię Miofunkcjonalną

W celu wyłonienia beneficjentów tego proejktu zebrała się Komisja Rekrutacyjna w składzie:

1. psycholog

2. pedagog specjalny

3. logopeda

4. fizjoterapeuta

5. terapeuta intrgracji sensorycznej

Dla wszystkich uczestników projektu zostały utworzone Indywidualne Plany Działania, a wyżej wymieniona Komisja przydzieliła im rodzaj terapii wg indywidualnych potrzeb. 

Projekt przebiegał będzie w trzech etapach:

1. 1.04.2022 - 31.03.2023

2. 1.04.2023 - 31.03.2024

3. 1.04.2024 - 31.03.2025

W projekcie pracują nasi wysocewykwalifikowani terapeuci oraz wyszkoleni wolontariusze. Pracę Dogoterapeutki wspiera Rubin - pies rasy Cavalier King Charles Spaniel :) 

Postaramy się udokumentować najciekawsze chwile naszych podopiecznych i opublikować je w zakładce Nasze projekty :)

Zarózno dzieciom jak i terapeutom życzymy powodzenia i miłej współpracy :)