Po raz kolejny PFRON zaufał naszej Fundacji i otrzymaliśmy dofinasowanie do naszego projektu "Do Gwiazd - wielospecjalistyczne wspomaganie rozwoju dzieci niepełnosprawnych" 

      dgpfron